Det gamla hotellet i Skebobruk byggdes 1898 av Knut Michaelson som ett led i den omfattande modernisering av brukssamhället han genomförde under sin tid som brukspatron och ägare av  Roslagens största arbetsplats med mer än 2000 anställda.

Efter att bruket såldes 1903 byggdes hotellet om till tjänstebostäder för brukets arbetare. Michaelson flyttade till Stockholm och blev 1908  den förste chefen för nya Dramaten vid Nybroplan.
https://sites.google.com/site/gamlahotelletiskebo/about/Gamla%20Hotellet.JPG?attredirects=0
Det gamla brukshotellet sommaren 1916
https://sites.google.com/site/gamlahotelletiskebo/about/Westerberg-grupp-Gjuteriet-web.jpg?attredirects=0
Arbetare från Gjuteriet - en av få byggnader som finns kvar av järnbruket I Skebo