Välkommen till utställning och teater i Skebobruk!
https://sites.google.com/site/gamlahotelletiskebo/home/Stilla_kulleh_web.jpg